Revisions optomètriques

Els últims estudis recullen que prop del 80% de la població presenta disfuncions visuals, que incideixen negativament tant en el rendiment escolar, laboral o social. Per això recomanem i recalquem als nostres clients la importància de les revisions periòdiques, 
AL MENYS UN COP A L'ANY.

Estudi de l'agudesa visual i defectes visuals

Miopia, astigmatisme, hipermetropia, presbicia, etc.

 

Estudi de la part posterior de l'ull

Oftamoscopia i retinografia. Estudi.

Tonometria d'aire

Mesura de la pressió intraocular per la detecció i el control del glaucoma.